Number: 2012 01 (PärM)
Summa kroonides: 156 466.00
Summa eurodes: 10 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 04.08.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2012
Toetuse sihtotstarve: Tori kirikuhoone ja kinnistu territooriumi rekonstrueerimine
Mälestis:

16846 Tori kirik