Number: PÜP 2012 39
Summa kroonides: 18 400.40
Summa eurodes: 1 176.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.10.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Kabeli kellatorni avarii-restaureerimine
Mälestis:

23451 Malvaste õigeusu kabel