Number: PÜP 2012 40
Summa kroonides: 17 445.96
Summa eurodes: 1 115.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 19.10.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Põranda restaureerimine
Mälestis:

15887 Ilumäe kabel