Number: PÜP 2007 01
Summa kroonides: 1 896 746.00
Summa eurodes: 121 224.16
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.03.2007
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.10.2007
Toetuse sihtotstarve: kahe nurgatorni ja tambuuritorni katuste ja karniiside restaureerimistööd
Mälestis:

23234 Ilmjärve õigeusu kirik