Number: PÜP 2012 42
Summa kroonides: 31 293.20
Summa eurodes: 2 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.10.2012
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Katuse avarii-restareerimine
Mälestis:

16599 Audru kirik