Number: 2006 4-ValM
Summa kroonides: 125 000.00
Summa eurodes: 7 988.96
Lepingu sõlmimise kuupäev: 18.04.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.10.2006
Toetuse sihtotstarve: Elamu Valgas Vabaduse t. 31 fassaadide restaureerimine.
Mälestis:

23343 Elamu Valgas Vabaduse t 31