Number: 2006 nr 2-PärM
Summa kroonides: 100 000.00
Summa eurodes: 6 391.16
Lepingu sõlmimise kuupäev: 18.04.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2006
Toetuse sihtotstarve: Kandekonstruktsioonide avarii-remont.
Mälestis:

27187 Raeküla algkooli hoone Pärnus, Lembitu t. 1