Number: 2006 nr 3-ValM
Summa kroonides: 125 000.00
Summa eurodes: 7 988.96
Lepingu sõlmimise kuupäev: 17.04.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.10.2006
Toetuse sihtotstarve: Helme linnuse varemete avarii-konserveerimine.
Mälestis:

23078 Helme linnuse varemed