Number: 2006 nr 2-RapM
Summa kroonides: 80 000.00
Summa eurodes: 5 112.93
Lepingu sõlmimise kuupäev: 11.04.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2006
Toetuse sihtotstarve: Tehnilise seisundi uurimine, avarii-restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ning põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

15301 Raikküla mõisa valitsejamaja