Number: 2006 nr 3-RapM
Summa kroonides: 40 000.00
Summa eurodes: 2 556.47
Lepingu sõlmimise kuupäev: 11.04.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.12.2006
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

15273 Kasti mõisa ait