Number: 2006 nr 1-PärM
Summa kroonides: 150 000.00
Summa eurodes: 5 240.76
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.04.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2006
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimine.
Mälestis:

16856 Pootsi mõisa tuuleveski