Number: 2006 nr 2-VilM
Summa kroonides: 300 000.00
Summa eurodes: 19 173.49
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.04.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.10.2006
Toetuse sihtotstarve: Viljandi ordulinnuse varemete müüride avarii-konserveerimine.
Mälestis:

14709 Viljandi ordulinnuse varemed vallikraaviga, 13.-17. saj