Number: 2006 nr 1-VilM
Summa kroonides: 74 000.00
Summa eurodes: 4 729.46
Lepingu sõlmimise kuupäev: 30.03.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2006
Toetuse sihtotstarve: Peetrimõisa lauda 2 katuse ( kimmkate) restaureerimine.
Mälestis:

14643 Peetrimõisa mõisa laut 2, 19. saj II pool