Number: 2006 nr 3-TarM
Summa kroonides: 127 000.00
Summa eurodes: 8 116.78
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.03.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2006
Toetuse sihtotstarve: Tartu Rüütli 15 hoone keldris asuvate keskaegsete müüride drenaažisüsteemi täiustamine.
Mälestis:

27006 Tartu vanalinna muinsuskaitseala