Number: 2006 nr 1-HiiM
Summa kroonides: 287 000.00
Summa eurodes: 18 342.64
Lepingu sõlmimise kuupäev: 27.03.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2007
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimine ja selleks põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

23655 Vilivalla tuulik