Number: 2006 nr 1-RapM
Summa kroonides: 105 000.00
Summa eurodes: 6 710.72
Lepingu sõlmimise kuupäev: 21.03.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 31.12.2007
Toetuse sihtotstarve: Avarii-restaureerimine ja selleks muinsuskaitse eritingimuste ning põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

15264 Teenuse mõisa ait-kuivati