Number: 2006 nr 2-LäVM
Summa kroonides: 20 000.00
Summa eurodes: 1 278.23
Lepingu sõlmimise kuupäev: 13.03.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.09.2006
Toetuse sihtotstarve: Ruumide remondi muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

15737 Rakvere saksa eragümnaasiumi hoone