Number: 2006 nr 1-PõlM
Summa kroonides: 125 000.00
Summa eurodes: 7 988.96
Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.03.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.12.2006
Toetuse sihtotstarve: Avarii-restaureerimine (vundamendid ja seinad).
Mälestis:

23796 Rosma küla kauplus- elamu II