Number: PÜP 2009 22
Summa kroonides: 500 000.00
Summa eurodes: 31 955.82
Lepingu sõlmimise kuupäev: 14.04.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2009
Toetuse sihtotstarve: Algne leping EELK Kihelkonna Mihkli kogudusega: 500 000 krooni - kiriku soklimüüri ja interjööri restaureerimistööd.
8.06.2009 kokkulepe: lepingupartneriks EELK Konsistoorium ning toetuse sihtostarve muudeti vastavalt:
350 000 krooni -. Kihelkonna kiriku soklimüüri ja interjööri restaureerimistööd
150 000 krooni - kellatorni restaureerimis- ja muud tööd
Mälestis:

20824 Kihelkonna kirik

20827 Kihelkonna kiriku kellatorn