Number: 2006 nr 10-LäVM
Summa kroonides: 15 000.00
Summa eurodes: 958.67
Lepingu sõlmimise kuupäev: 07.06.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.08.2007
Toetuse sihtotstarve: Piirdemüüri remondi muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

5760 Haljala kalmistu