Number: 2006 nr 14 TVL
Summa kroonides: 225 000.00
Summa eurodes: 14 380.12
Lepingu sõlmimise kuupäev: 02.05.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 21.12.2006
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimine.
Mälestis:

23844 Pikajärve mõisa peahoone