Number: 2005 nr 6-PärM
Summa kroonides: 200 000.00
Summa eurodes: 12 782.33
Lepingu sõlmimise kuupäev: 11.03.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2006
Toetuse sihtotstarve: Katuse uurimistööd, avarii-restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja avarii-restaureerimistööde projekti koostamine ning katuse avarii-restaureerimine.
Mälestis:

16660 Keblaste mõisa kelder