Number: PÜP 2010 15
Summa kroonides: 949 766.00
Summa eurodes: 60 701.11
Lepingu sõlmimise kuupäev: 18.02.2010
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2010
Toetuse sihtotstarve: katuse ja lae restaureerimine
Mälestis:

21529 Harju-Jaani kirik