Number: 2006 nr 1-SaaM
Summa kroonides: 250 000.00
Summa eurodes: 15 977.91
Lepingu sõlmimise kuupäev: 24.04.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2007
Toetuse sihtotstarve: Sihtotstarve muutmise avaldus ( 06.06.2007)
Seoses avariiolukorraga Kaarma pastoraadi peahoones:
Peahoone vahelagede tehnilise seisundi uurimine, nende taastamise põhiprojekti koostamine ja taastamine.
Mälestis:

20799 Kaarma pastoraadi peahoone