Number: 2006 nr 2-VõrM
Summa kroonides: 50 000.00
Summa eurodes: 3 195.58
Lepingu sõlmimise kuupäev: 11.04.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.08.2007
Toetuse sihtotstarve: Avarii-konserveerimine.
Mälestis:

14163 Väimela mõisa Matussaare kabel, 19. saj II pool