Number: 2006 nr 14-RapM
Summa kroonides: 145 000.00
Summa eurodes: 9 267.19
Lepingu sõlmimise kuupäev: 24.11.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.10.2010
Toetuse sihtotstarve: Katuse ja fassaadide remonti ning selleks muinsuskaitse eritingimuste koostamine.
Mälestis:

15297 Järvakandi tuuleveski