Number: PÜP 2010 16
Summa kroonides: 298 560.00
Summa eurodes: 19 081.46
Lepingu sõlmimise kuupäev: 18.02.2010
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2010
Toetuse sihtotstarve: eeskoja katuse restaureerimine
Mälestis:

14996 Järva-Peetri kirik