Number: 2006 nr 10-LääM
Summa kroonides: 400 000.00
Summa eurodes: 25 564.66
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.11.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 30.09.2008
Toetuse sihtotstarve: Toetuse sihtotstarbelise kasutamise lepingu nr-10-LääM osaline muutmine.
Lihula mõisa aida muinsuskaitse eritingimused katuse restaureerimiseks ja katuse restaureerimise tööprojekt.
Mõisa rõdu hooldusremont.
Mälestis:

15477 Lihula mõisa peahoone

15479 Lihula mõisa ait