Number: 2006 nr 16 TVL
Summa kroonides: 199 727.00
Summa eurodes: 12 764.88
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.10.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2006
Toetuse sihtotstarve: Laastukatuse ehitamine
Mälestis:

7264 Rõngu kirikumõisa ait, 18/19. saj