Number: 2006 nr 2/2006 TVL
Summa kroonides: 33 413.00
Summa eurodes: 2 135.48
Lepingu sõlmimise kuupäev: 27.09.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2006
Toetuse sihtotstarve: Muinsuskaitseline järelvalve Saaremaa tuulikute avarii-konserveerimistöödel. Muinsuskaitse eritingimuste ja remondijuhendite koostamine kahe nn "peaga tuuliku" (arh.mälestised: nr 27472 ja AK27838) tarvis.
Mälestis:

27472 Paa talu tuulik

27475 Ritsu talu pukktuulik

27476 Vessiku talu tuulik

27477 Laasu talu pukktuulik

27478 Jaagu talu pukktuulik