Number: 2006 nr 12-RapM
Summa kroonides: 25 000.00
Summa eurodes: 15 977.91
Lepingu sõlmimise kuupäev: 07.09.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.12.2007
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

15225 Kohila mõisa valitsejamaja