Number: PÜP 2010 17
Summa kroonides: 300 000.00
Summa eurodes: 19 173.50
Lepingu sõlmimise kuupäev: 17.02.2010
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2010
Toetuse sihtotstarve: torni restaureerimistööd
Mälestis:

15057 Paide kirik