Number: 2006 nr 14-HiiM
Summa kroonides: 62 000.00
Summa eurodes: 3 962.52
Lepingu sõlmimise kuupäev: 07.09.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2007
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimise põhiprojekti koostamine. Restaureerimine.
Mälestis:

23596 Kukka tuulik