Number: 2006 nr 11/2006 TVL
Summa kroonides: 72 145.00
Summa eurodes: 4 610.91
Lepingu sõlmimise kuupäev: 21.08.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.02.2007
Toetuse sihtotstarve: Uste restaureerimistööd.
Mälestis:

13967 Mäetaguse kabel, 19. saj