Number: 2006 nr 10-RapM
Summa kroonides: 80 000.00
Summa eurodes: 5 112.93
Lepingu sõlmimise kuupäev: 26.06.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.06.2008
Toetuse sihtotstarve: Tehnilise seisundi uuringud, restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

15312 Kabala mõisa meierei