Number: PÜP 2006 11
Summa kroonides: 40 000.00
Summa eurodes: 2 556.47
Lepingu sõlmimise kuupäev: 07.07.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.07.2007
Toetuse sihtotstarve: Suure kabeli ja väikese kabeli remondi muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

5797 Esku kalmistu