Number: PÜP 2006 12
Summa kroonides: 20 000.00
Summa eurodes: 1 278.23
Lepingu sõlmimise kuupäev: 27.07.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.01.2007
Toetuse sihtotstarve: Katuse remondi muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

15688 Undla mõisa peahoone