Number: 2006 nr 11-RapM
Summa kroonides: 45 000.00
Summa eurodes: 2 876.02
Lepingu sõlmimise kuupäev: 26.06.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.04.2007
Toetuse sihtotstarve: Peahoone restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

15307 Kabala mõisa peahoone