Number: 2006 nr 34-Reserv-HarM
Summa kroonides: 18 000.00
Summa eurodes: 1 150.41
Lepingu sõlmimise kuupäev: 30.10.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 10.07.2007
Toetuse sihtotstarve: Lääneportaali sammaste avarii-restuaureerimine.
Mälestis:

2749 Keila kirik,14.-19. saj