Number: 2006 nr 28-Reserv-JärM
Summa kroonides: 33 000.00
Summa eurodes: 2 109.08
Lepingu sõlmimise kuupäev: 29.09.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.07.2007
Toetuse sihtotstarve: Hauapiirete ja -tähiste restaureerimine.
Mälestis:

4014 Paide Reopalu kalmistu