Number: 2006 nr 26-Reserv-PärM
Summa kroonides: 40 000.00
Summa eurodes: 2 556.47
Lepingu sõlmimise kuupäev: 28.09.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.10.2007
Toetuse sihtotstarve: Pargis asuva torni uurimistööd, restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

16859 Tõstamaa mõisa park