Number: 2006 nr 22-Reserv-SaaM
Summa kroonides: 20 000.00
Summa eurodes: 1 278.23
Lepingu sõlmimise kuupäev: 26.09.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 20.12.2006
Toetuse sihtotstarve: Kivikatuse avarii-remont ja kahjustuste uuringud.
Mälestis:

20840 Pidula mõisa peahoone