Number: 2006 nr 1/2006 TVL
Summa kroonides: 18 000.00
Summa eurodes: 1 150.41
Lepingu sõlmimise kuupäev: 07.09.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2006
Toetuse sihtotstarve: Reheelamu, lauda, aida ja keldri restuareerimise muinsuskaitse eritingimuste koostamine.
Mälestis:

3990 Anton Hansen-Tammsaare sünnikoht, Tammsaare-Põhja talu