Number: 2006 nr 21-Reserv-LääM
Summa kroonides: 20 000.00
Summa eurodes: 1 278.23
Lepingu sõlmimise kuupäev: 01.09.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.04.2007
Toetuse sihtotstarve: Konserveerimise muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

15539 Väike-Rõude mõisa peahoone varemed