Number: 2006 nr 11-Reserv-VilM
Summa kroonides: 20 000.00
Summa eurodes: 1 278.23
Lepingu sõlmimise kuupäev: 12.05.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.01.2007
Toetuse sihtotstarve: Piirdemüüri ja kabeli müüride restuareerimise-konserveerimise muinsuskaitse eritingimuste ja põhiprojekti koostamine.
Mälestis:

8421 Kolga-Jaani kalmistu