Number: 2006 nr 10-Reserv-VilM
Summa kroonides: 15 000.00
Summa eurodes: 958.67
Lepingu sõlmimise kuupäev: 12.05.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2007
Toetuse sihtotstarve: Tehnilise seisundi uurimine ja restuareerimise muinsuskaitse eritingimuste koostamine.
Mälestis:

14734 Võhma tuletõrjehoone, 1939.a.