Number: 2006 nr 2-Reserv-HiiM
Summa kroonides: 15 000.00
Summa eurodes: 958.67
Lepingu sõlmimise kuupäev: 13.04.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.01.2007
Toetuse sihtotstarve: Kärdla koolimaja puudekuuri avarii-remont (ajutise konserveeriva katuse paigaldamine).
Mälestis:

23577 Kärdla koolimaja