Number: PÜP 2006 59
Summa kroonides: 10 000.00
Summa eurodes: 639.12
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.10.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2006
Toetuse sihtotstarve: põrandatööde muinsuskaitseline (arheoloogia) järelvalve
Mälestis:

15887 Ilumäe kabel