Number: PÜP 2006 54
Summa kroonides: 39 778.00
Summa eurodes: 2 542.28
Lepingu sõlmimise kuupäev: 16.10.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 04.12.2006
Toetuse sihtotstarve: läänetorni kindlustustööde autori tehnilise järelvalve teostamine koos aruande koostamisega
Mälestis:

13843 Avinurme kirik, 1906-1909