Number: PÜP 2009 19
Summa kroonides: 1 340 234.00
Summa eurodes: 85 656.56
Lepingu sõlmimise kuupäev: 23.03.2009
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.08.2009
Toetuse sihtotstarve: pikihoone põhjakülje lae ja katuse restaureerimistööde I etapp
Mälestis:

21529 Harju-Jaani kirik